Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AID_logo_aikurikulum_white_heavy_150

AI na druhém stupni v informatice

Ucelený vzdělávací koncept AI pro informatiku na 2. stupni ZŠ a SŠ je rozdělen na tři úrovně. Doporučené minimum je interaktivní příběh William & Meriwether. Skrze něj žáci a žákyně získají základní přehled v oblastech data, zařízení, strojového učení a předpojatost.

K prohlubování a rozšiřování získaných znalostí slouží tzv. karty. Každá karta reprezentuje jeden zásadní koncept umělé inteligence a je součástí balíčku s další kartami. Karty v balíčku na sebe navazují a je dobré tedy projít lineárně všemi aktivitami, které balíček nabízí.

Pro hlubší pochopení oblasti strojového učení existuje projektová učebnice Strojové učení pro děti.

William & Meriwether

Doporučeným vstupem do problematiky umělé inteligence v informatice je mnohokrát testovaný interaktivní příběh William & Meriwether. Hravou formou směřuje ke 4 vzdělávacím cílům:

1) Žáci a žákyně uvedou konkrétní příklady dat.
2) Popíší zařízení, která slouží k jejich sběru.
3) Definují pojem strojové učení s učitelem.
4) Vysvětlí pojem předpojatost.

Dotace: 3×45 minut
Cílová skupina: 6. ročníky a výše
Metodiky: 1. hodina, 2. hodina, 3. hodina
Webinář: Učíme online

Příběh je připraven ke hraní. Před hodinou je nutné projít si metodické materiály a vytisknout pracovní listy.

Karty

Na kartách stále pracujeme a zatím nejsou k dispozici konkrétní materiály. Karty budou vzdělávat v oblasti AI v informatice a lze je využít velice jednoduše ve třídách. Každá karta reprezentuje jeden zásadní koncept umělé inteligence a je součástí balíčku s další kartami. Karty v balíčku na sebe navazují a je dobré tedy projít lineárně všemi aktivitami, které balíček nabízí.

Balíček Data (4×45 minut)

Velká data

Dataset

Interpretace dat

Vizualizace dat

Balíček Strojové učení (4×45 minut)

Dataset

Strojové učení s učitelem

Předpojatost

Posilované strojové učení

Balíček Etika (2×45 minut)

Etický design AI aplikací

Etika v rozhodování

Učebnice Strojové učení pro děti

Praktická, projektově založená učebnice, která dětem pomůže porozumět, co to je a jak funguje strojové učení. Obsahuje 13 projektů, v nichž si děti natrénují modely strojového učení a rovnou si vyzkouší jejich využití na programovací platformě Scratch.

Učebnice slouží dětem od 12 let a využívá stejnojmenné prostředí Machine Learning for Kids, které je bezplatné.

Učebnici koupíte ve většině knihkupectví v ČR a některých knihkupectvích v SR. Objednat ji můžete také v e-shopu AI dětem za cenu 420 Kč. Školy a knihovny mají slevu 25 %.