Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150

Kurikulum umělé inteligence

Vzdělávací koncepce pro informatiku a rozvoj digitální kompetence v oblasti umělé inteligence na základních a středních školách

Porozumění technologii a jejím dopadům na společnost je klíčem k porozumění velké části našeho světa.

Proto jsme my — AI dětem ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem — začali vytvářet kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy. Jeho prostřednictvím poskytneme srozumitelný návod, jak vzdělávat v oblasti AI. Vytvoříme vzdělávací obsah nejen pro informatiku, ale také pro rozvoj digitální kompetence pro žáky od 3. ročníku ZŠ.

Pojďme se v duchu konstruktivistické výuky dozvídat, jak umělá inteligence funguje, naučit se porozumět, co nám přináší do život a rozvíjet dovednosti s jejími aplikacemi.

Devět lekcí v dotaci 45 minut s roboty Ju a Pí pro porozumění základním teoretickým konceptům fungování AI a strojového učení.

Interaktivní příběh William & Meriwether, karty konceptů s aktivitami a metodikami a učebnice Strojové učení pro děti.

Plány vyučovacích bloků v různých dotacích pro porozumění sociální rovině umělé inteligence a rozvoj dovedností s AI aplikacemi.

Proč se vzdělávat v oblasti AI

Už zhruba od poloviny minulého století někteří lidé vnímali, že rychlý vývoj informačních technologií bude významně proměňovat naši společnost. AI automatizuje úlohy, na které byl dříve potřebný lidský intelekt. Vzhledem k investicím a množství lidí, kteří se jejímu vývoji věnují je předpoklad, že schopnosti umělé inteligence se budou nadále zlepšovat a to povede k významným společenským změnám.

Technologická a sociální rovina AI

Porozumění teoretickým rámcům fungování umělé inteligence a strojového učení, spolu s uvědoměním, jaké dopady má AI na společnost, jsou klíčové pro orientaci v současném i budoucím světě. AI kurikulum tedy nabízí obě tyto perspektivy a přidává také vzdělávací materiály, které pomohou dětem a mladým lidem s rozvojem dovedností s AI aplikacemi.

Struktura AI kurikula

Nebo také vývojové kontinuum, které vizualizuje cíle a standardy, kterých by měli žáci a žákyně dosáhnout. Umožní sledovat, jak pokročilí žáci jsou a jaké mají podniknout kroky, aby dosáhli plného porozumění nebo ovládnutí daného cíle. Standardy jsme převzali z dokumentu Five Big Ideas inciativy AI4K12.

Kompletní příručka metodické podpory obsahující teoretickou část pro vzdělání pedagogů a metodické materiály jako příloha ke vzdělávacímu obsahu. Vzdělávací obsah prováže s RVP ZV (a některé SV).

Vzdělávací obsah od 3. ročníku základní školy až střední školy — nejen do hodin informatiky, ale také pro rozvoj digitální kompetence v ostatních předmětech.

Co vzniká

Nebo také vývojové kontinuum, které vizualizuje cíle a standardy, kterých by měli žáci a žákyně dosáhnout. Umožní sledovat, jak pokročilí žáci jsou a jaké mají podniknout kroky, aby dosáhli plného porozumění nebo ovládnutí daného cíle. Standardy jsme převzali z dokumentu Five Big Ideas inciativy AI4K12.

Kompletní příručka metodické podpory obsahující teoretickou část pro vzdělání pedagogů a metodické materiály jako příloha ke vzdělávacímu obsahu. Vzdělávací obsah prováže s RVP ZV (a některé SV).

Vzdělávací obsah od 3. ročníku základní školy až střední školy — nejen do hodin informatiky, ale také pro rozvoj digitální kompetence v ostatních předmětech.

Harmonogram

AI kurikulum vytváříme od září 2023 a projekt potrvá do prosince 2024. Materiály ale budeme uvolňovat už v průběhu — po prvním kole pilotáží. Všechny materiály, které vytvoříme, budou k dispozici zdarma na těchto stránkách.

harmonogram4

Děkujeme!


AI kurikulum vzniká za finanční podpory Nadace Rodiny Tykačových.