AI ve školách pro všechny

Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

Porozumění technologii a jejím dopadům na společnost je klíčem k porozumění velké části našeho světa.

Proto jsme my — AI dětem ve spolupráci s NPI, prg.ai a Aignos — začali vytvářet kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy. Jeho prostřednictvím poskytneme srozumitelný návod, jak vzdělávat v oblasti AI. Vytvoříme vzdělávací obsah nejen pro informatiku, ale také pro rozvoj digitální kompetence pro žáky od 3. ročníku ZŠ.

Pojďme se v duchu konstruktivistické výuky:

wisdom_knowledge

dozvídat jak funguje AI a strojové učení

wisdom_skills

rozvíjet dovednosti s AI aplikacemi

wisdom_attitude

naučit se porozumět, co nám AI přináší do života

O projektu

AI kurikulum vytváříme od září 2023 a projekt potrvá do října 2024. Materiály ale budeme uvolňovat už v průběhu — po prvním kole pilotáží. Všechny materiály, které vytvoříme, budou k dispozici zdarma na těchto stránkách.

Harmonogram

harmonogram4

Co vznikne

Nebo také vývojové kontinuum, které vizualizuje cíle a standardy, kterých by měli žáci a žákyně dosáhnout. Umožní sledovat, jak pokročilí žáci jsou a jaké mají podniknout kroky, aby dosáhli plného porozumění nebo ovládnutí daného cíle. Standardy jsme převzali z dokumentu Five Big Ideas inciativy AI4K12.

Kompletní příručka metodické podpory obsahující teoretickou část pro vzdělání pedagogů a metodické materiály jako příloha ke vzdělávacímu obsahu. Vzdělávací obsah prováže s RVP ZV (a některé SV).

Vzdělávací obsah od 3. ročníku základní školy až střední školy — nejen do hodin informatiky, ale také pro rozvoj digitální kompetence v ostatních předmětech.

Co vznikne

Nebo také vývojové kontinuum, které vizualizuje cíle a standardy, kterých by měli žáci a žákyně dosáhnout. Umožní sledovat, jak pokročilí žáci jsou a jaké mají podniknout kroky, aby dosáhli plného porozumění nebo ovládnutí daného cíle. Standardy jsme převzali z dokumentu Five Big Ideas inciativy AI4K12.

Kompletní příručka metodické podpory obsahující teoretickou část pro vzdělání pedagogů a metodické materiály jako příloha ke vzdělávacímu obsahu. Vzdělávací obsah prováže s RVP ZV (a některé SV).

Vzdělávací obsah od 3. ročníku základní školy až střední školy — nejen do hodin informatiky, ale také pro rozvoj digitální kompetence v ostatních předmětech.

Děkujeme!


AI kurikulum vzniká za finanční podpory Nadace Rodiny Tykačových.