Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
AI v informatice na 2. stupni a SŠ

Strojové učení s učitelem

Karta 02 z balíčku Strojové učení

Strojové učení s učitelem

Stroje se mohou, podobně jako lidé, učit z příkladů. Využívají k tomu metodu, která se nazývá strojové učení s učitelem. Zjednodušeně to znamená, že nemusíme strojům dávat přesná zadání, nebo chcete-li postup (algoritmus). Místo toho jim ukážeme příklady, ze kterých se sami naučí vykonávat různé úlohy.

Informace o lekci

Dotace

45—90 minut

Ročníky nebo prekoncepty

2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Pomůcky

Pedagog: Projekční zařízení a prezentace.
Žáci: Počítač, notebook nebo tablet (ale ne s OS Android) pro každého žáka nebo do skupiny a stažené obrázky mimozemšťanů.

Klíčová slova

Strojové učení s učitelem

Co se žáci učí

Strojové učení s učitelem (pro klasifikační úlohy) je metoda, při níž se program umělé inteligence učí na základě připraveného datasetu rozpoznávat nová data.

Proč se to učí

Cíl pro balíček karet Strojové učení: Kriticky posoudí rozhodování systémů umělé inteligence.

Jak poznáme, že se to naučili

Natrénují model strojového učení určený k rozpoznávání obrázků.

Výstupy RVP

Data, informace a modelování
I-9-1-04 zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu a opraví ji

Bloomova taxonomie

Porozumění: Žáci rozumí, jak strojové učení s učitelem funguje a jaké úkoly může řešit.
Aplikace: Používají Teachable Machine k anotaci a trénování modelu na rozpoznání obrázků.
Analýza: Analyzují, jakým způsobem model identifikuje a klasifikuje obrázky a jaké atributy jsou pro rozhodování klíčové.

Digitální kompetence

Informace a komunikace

Pět velkých myšlenek

3-A-II Podstata učení (hledání vzorů v datech)
3-A-III Podstata učení (trénink modelu)
3-C-I Datové sady (sady příznaků)

Metodický materiál

Verze: 04
Počet pilotáží: 06
Poslední aktualizace: 06/24

Autoři: Radek Špáta a Eva Nečasová
Metodičtí konzultanti: Peťa Dovhunová, Ondra Brém
Odborní garanti: Pavel Kordík, Tomáš Mlynář
Jazyková korektura: zatím neproběhla