Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
AI v informatice na 2. stupni a SŠ

Posilované učení

Karta 04 z balíčku Strojové učení

Posilované učení

Posilované učení je metoda, díky níž se program učí správně rozhodovat metodou pokus/omyl. Zkouší různé strategie a zjišťuje, které z nich přináší nejlepší výsledek. Žáci v lekci pracují nejprve s rozhodovacím stromem a následně trénují program hrát hru Hexapawn.

Informace o lekci

Dotace

45 minut

Ročníky nebo prekoncepty

2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Pomůcky

Pedagog: Projekční zařízení, prezentaci, pracovní listy.
Žáci: Počítač, notebook nebo tablet (ale ne s OS Android) pro každého žáka nebo do skupiny.

Klíčová slova

Posilované učení

Co se žáci učí

Posilované učení je typ strojového učení, kdy se stroje učí metodou pokus/omyl.

Proč se to učí

Rozvíjejí schopnost analytického myšlení a pochopení rozhodovacích procesů v hrách.

Jak poznáme, že se to naučili

Vysvětlí, jak počítače mohou pomocí algoritmů strojového učení upravovat své strategie.

Výstupy RVP

Informační systémy
I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí její funkčnost, případně navrhne její úpravu

Bloomova taxonomie

Bude doplněno

Digitální kompetence

Informace a komunikace

Pět velkých myšlenek

3-A-VI učení se ze zkušenosti

Metodický materiál

Verze: 02
Počet pilotáží: 01
Poslední aktualizace: 06/24

Autoři: Eva Nečasová a Radek Špáta
Odborní garanti: Pavel Kordík, Tomáš Mlynář
Jazyková korektura: zatím neproběhla