Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
AI v informatice na 2. stupni a SŠ

Dataset

Karta 01 z balíčku Strojové učení

Dataset

Metodika Dataset otevírá balíček s tématem strojového učení. Zabývá se přípravou dat, ze kterých se učí systémy umělé inteligence. Žáci si v aktivitě zahrají na mimozemskou detektivní kancelář. Jejich úkolem je vypátrat, ke které mimozemské rodině náleží malý nalezenec, který se náhle objevil v jejich vesnici.

Informace o lekci

Dotace

45—90 minut

Ročníky nebo prekoncepty

2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Pomůcky

Pedagog: sady kartiček v rodinami mimozemšťanů, pracovní listy, projekční zařízení, prezentaci

Klíčová slova

Dataset

Co se žáci učí

Dataset jsou data připravená pro trénování systémů umělé inteligence.

Proč se to učí

Cíl pro balíček karet Strojové učení: Kriticky posoudí rozhodování systémů umělé inteligence.

Jak poznáme, že se to naučili

Žáci vysvětlí pojem dataset a popíší postup jeho vytváření.

Výstupy RVP

Data, informace a modelování
I-9-1-04 zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu a opraví ji

Bloomova taxonomie

Zapamatování: Žáci se seznámí s pojmem dataset a jeho významem.
Analýza: Žáci rozlišují atributy u jednotlivých tříd mimozemšťanů a určují, které klíčové znaky měly zásadní vliv na klasifikaci nalezence.

Digitální kompetence

Informace a komunikace

Pět velkých myšlenek

1-B-II Zpracování (extrakce příznaků)
2-A-II Symbolická reprezentace
3-A-II Podstata učení (hledání vzorů v datech)

Metodický materiál

Verze: 04
Počet pilotáží: 13
Poslední aktualizace: 06/24

Autoři: Radek Špáta a Eva Nečasová
Metodičtí konzultanti: Peťa Dovhunová, Ondra Brém
Odborní garanti: Pavel Kordík, Tomáš Mlynář
Jazyková korektura: zatím neproběhla