Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AID_logo_aikurikulum_white_heavy_150

Zapojte se do pilotování

Tyto pilotní školy se zapojily

Labyrinth, laboratorní škola Brno

ZŠ Chlum u Třeboně

ZŠ Kunratice (Praha)

ZŠ Poznávání (Praha)

ZŠ Be Open (Praha)

Gymnázium Třeboň

ZŠ Vitae (Praha)

ZŠ Žvahov (Praha)

ZŠ T. G. Masaryka (Opava)

ZŠ Juventa (Milovice)

Zapojte se také

Zapojení vaší (základní nebo střední) školy do pilotáže není závazné a nepředpokládá se angažovanost celého pedagogického týmu. V dotazníku (15 minut) níže, prosíme, specifikujte, které z chystaných materiálů byste rádi pilotovali. S vaším souhlasem přidáme název vaší školy do seznamu výše.

Pilotáž každého materiálu se sestává z následujících kroků:

1. Pilotáž v hodině/hodinách

Metodické materiály jsou koncipovány v různých časových dotacích, od jedné do tří vyučovacích hodin, případně jako projekt. Během pilotáže je třeba dokumentovat průběh hodiny — fotografie prací dětí (pracovní listy apod.) a psané poznámky pedagoga. Pilotování se může/nemusí účastnit zástupce AI dětem (na rozhodnutí tvůrce metodiky).

2. Dotazník

Po dokončení pilotáže je třeba vyplnit formulář o průběhu pilotáže a nahrát dokumentaci průběhu.

3. Nahráváný rozhovor

Po vyplnění dotazníku se ozveme kontaktní osobě z vaší školy s prosbou o nahrávaný rozhovor (max. 1 hodina). Rozhovor bude pomocí AI aplikace třetí strany přepsán do textu, s nímž budeme dále v anonymizované podobě pracovat. Přepis rozhovoru bude odeslán dotyčné osobě ke schválení. Sumarizaci nebo části textu využijeme k vylepšení modelu, který bude sloužit v aplikaci Informatika.gg, na které část týmu AI dětem od ledna 2024 pracuje. Tato aplikace má spolu s AI kurikulem sloužit pedagogům v hodinách informatiky. Pro její kvalitní fungování potřebujeme model „učit“ na zpětných vazbách pedagogů.

Máte-li dotazy, prosíme, ozvěte se Jitce Šimkové e-mailem: jitka@aidetem.cz nebo telefonicky: 724 017 217.