Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
AI v informatice na 2. stupni a SŠ

Interpretace velkých dat

Karta 01 z balíčku Data

Interpretace velkých dat

V lekci použijeme nástroj Google Trends pro analýzu změny chování lidí při prvním lockdownu kvůli šíření Covid.

Soubory ke stažení

Informace o lekci

Dotace

XXX

Ročníky nebo prekoncepty

bude doplněno

Pomůcky

Pedagog: XXX
Žáci: XXX

Klíčová slova

bude doplněno

Co se žáci učí

bude doplněno

Proč se to učí

bude doplněno

Jak poznáme, že se to naučili

bude doplněno

Výstupy RVP

bude doplněno

Bloomova taxonomie

bude doplněno

Digitální kompetence

bude doplněno

Pět velkých myšlenek

bude doplněno

Metodický materiál

Verze: XX
Počet pilotáží: XX
Poslední aktualizace: XX/24

Autoři: Radek Špáta a Eva Nečasová
Metodičtí konzultanti: XXX
Odborní garanti: Pavel Kordík, Tomáš Mlynář
Jazyková korektura: zatím neproběhla