Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
AI a rozvoj digitální komptence

Mediální výchova II

Mikrocílení a darkposting

Mikrocílení a darkposting

Lekce se zaměřuje na mikrocílení a darkposting — tedy nástroje, díky nimž lze cílit sponzorovaný obsah na sociálních sítích. Navazuje na metodický materiál pro mediální výchovu I. díl a téma rozvíjí na příkladu zneužití dat společností Cambridge Analytica v roce 2016.

Informace o lekci

Dotace

45—90 minut

Ročníky nebo prekoncepty

8. a 9. ročníky ZŠ a střední školy

Pomůcky

Pedagog: Projekční zařízení a prezentaci k promítání, pracovní list
Žáci: psací potřeby, případně mobilní telefon s připojením k internetu

Co se žáci učí

Doporučování obsahu skrze mikrocílení (nejen formou darkpostingu), může být zneužito v propagandě.
Zájmy a hodnoty zadavatele reklamy se mohou lišit od zájmů a hodnot jejího konzumenta.

Proč se to učí

Na základě porozumění fungování mikrocílení a darkpostingu kriticky posuzují obsah, který je jim doporučován na sociálních sítích.

Jak poznáme, že se to naučili

Vysvětlí termíny mikrocílení a darkposting.
Uvedou konkrétní příklad zneužití mikrocílení a darkpostingu.

Výstupy RVP

Informatika
I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení

Výchova k občanství
VO-9-1-03 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí

Bloomova taxonomie

Zapamatování: Žáci si osvojí pojmy jako mikrocílení, darkposting a OCEAN model.
Porozumění: Žáci vysvětlí dungování mikrocílení a darkpostingu a jak jsou využívány na sociálních sítích.
Analýza: Žáci analyzují etické a sociální dopady mikrocílení a darkpostingu, zvláště ve vztahu k propagandě.

Digitální kompetence

Přínos a vývoj

Metodický materiál

Verze: 04
Počet pilotáží: 07
Poslední aktualizace: 06/24

Autorka: Eva Nečasová
Metodický konzultant: Tomáš Titěra
Odborní garanti: J. Šlerka, J. Holý, M. Kaderka, C. Brom, P. Kordík
Jazyková korektura: zatím neproběhla