Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
AI a rozvoj digitální komptence

Výtvarná výchova I

Běžící vlk a kráčející Venuše

AI a animace postav

Tato lekce je určena hlavně dětem na prvním stupni (i když baví i dospělé☺). Je zábavnou hříčkou, v níž je využita aplikace umělé inteligence pro animaci postav. Nejsou třeba žádné znalosti ani dovednosti.

Informace o lekci

Dotace

záleží na vašem pojetí lekce

Ročníky nebo prekoncepty

Ideálně 3.—5. ročníky, ale může být využito i na 2. stupni nebo SŠ

Pomůcky

Pedagog: Projekční zařízení, prezentace
Žáci: Pomůcky na kreslení, malování nebo modelování, telefon či tablet, připojení na internet.

Co se žáci učí

Využití nástrojů generativní umělé inteligence může být přínosem ve vizuální tvorbě.

Proč se to učí

Na základě zkušeností s využíváním generativní AI ve vizuální tvorbě nachází nové způsoby spolupráce s touto technologií.

Jak poznáme, že se to naučili

Žáci výtvarně ztvární charakter a pomocí generativní AI ji rozhýbou.

Výstupy RVP

Výtvarná výchova
VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích — počítačová grafika, fotografie, video, animace

Informatika: Digitální technologie
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého typu

Bloomova taxonomie

bude doplněno

Digitální kompetence

Využití a zapojení

Metodický materiál

Verze: 02
Počet pilotáží: 04
Poslední aktualizace: 06/24

Autorka: Eva Nečasová
Matodická konzultantka: Anna Babanová, Peťa Dovhunová
Odborní garanti: P. Kordík, M. Zelinka
Jazyková korektura: zatím neproběhla