Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
AI a rozvoj digitální komptence

Mediální výchova V

Syntetická realita (deepfakes)

Syntetická realita (deepfakes)

V této lekci se zaměřujeme na pokročilou digitální manipulaci pomocí umělé inteligence. Využití těchto technologií přináší mnoho pozitiv, ale také otázek. Možnost vytvářet přesvědčivá, počítačem generovaná syntetická média jako text, obrázky, videa nebo zvuk, vrhá na pojmy jako důvěra, pravda a objektivita nové světlo.

Informace o lekci

Dotace

45—90 minut

Ročníky nebo prekoncepty

8. a 9. ročníky ZŠ a střední školy

Pomůcky

Pedagog: Projekční zařízení, prezentaci, přístup k internetu.
Žáci: Pracovní listy a psací potřeby.

Co se žáci učí

Generativní umělá inteligence zásadně mění způsob digitální manipulace.
Syntetická realita je prostor, v němž je velmi složité rozpoznat, co bylo vytvořeno lidmi a co počítačem.

Proč se to učí

Kriticky posuzují obsah, který je jim nabízen v online prostoru.

Jak poznáme, že se to naučili

Žáci popíší pozitiva a negativa syntetické reality.

Výstupy RVP

Výstupy RVP — Informatika
I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat;
Výstupy RVP — Výchova k občanství
VO-9-1-03 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí

Bloomova taxonomie

Bude doplněno

Digitální kompetence

Přínos a vývoj

Metodický materiál

Verze: 02
Počet pilotáží: 0
Poslední aktualizace: 06/24

Autorka: Eva Nečasová
Metodická konzultantka: Anna Babanová, Tomáš Titěra
Odborní garanti: Pavel Kordík, Tomáš Mlynář
Jazyková korektura: zatím neproběhla