Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
AI a rozvoj digitální komptence

Hudební výchova I

Zvukové proměny

Zvukové proměny

V lekci se žáci učí rozpoznávat jedinečné tónové charakteristiky a timbre a zároveň využívají aplikaci, která dokáže díky umělé inteligenci transformovat jakékoliv zvuky na hudební nástroje. Cílem lekce je ukázat žákům možnosti, jak kreativně uchopit umělou inteligenci ve své vlastní tvorbě.

Informace o lekci

Dotace

45—90 minut

Ročníky nebo prekoncepty

Žáci už znají rozdíl mezi zvukem a hlukem. Znají vlastnosti zvuku (výška, délka, barva, hlasitost). 5.—9. ročník ZŠ a SŠ

Pomůcky

Externí mikrofon, počítač, reproduktory, projekční zařízení, jeden nebo více melodických nástrojů a perkusivní nástroj, zařízení pro žáky.

Co se žáci učí

Každý hudební nástroj má své jedinečné zvukové znaky.
Strojové učení nám pomáhá tyto znaky nejen rozeznat, ale i napodobit.

Proč se to učí

Kreativně využívají moderní technologie ve své tvorbě.

Jak poznáme, že se to naučili

Při poslechu hudby rozpoznají jednotlivé nástroje.
Po poslechu dokáží slovně charakterizovat timbre různých nástrojů.

Výstupy RVP

Hudební výchova
HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

Bloomova taxonomie

Zapamatování: Žáci se učí pojmy související s vlastnostmi zvuku a základy strojového učení.
Aplikace: Používají AI nástroje jako Tone Transfer a Google Song Maker k vytváření hudebních skladeb.
Analýza: Analyzují zvuk hudebních nástrojů a srovnávají originální a transformované zvuky.
Tvorba: Vytvářejí hudební díla pomocí AI.

Digitální kompetence

Využití a zapojení
Tvorba a vyjádření

Metodický materiál

Verze: 02
Počet pilotáží: 01
Poslední aktualizace: 06/24

Autoři: Ondra Hrách a Vláďa Novotný
Metodické konzultantky: Petra Dovhunová a Eva Nečasová
Odborná garantka: Eva Nečasová
Jazyková korektura: zatím neproběhla