Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
Projektová metodika

AI nástroje v Canva

Krásnější škola

Krásnější škola

Využijte generativní nástroje umělé inteligence v aplikaci Canva pro zkvalitnění vizuálních výstupů vaší školy!

Soubory ke stažení

Informace o lekci

Dotace

4—6 vyučovacích hodin

Ročníky nebo prekoncepty

bude doplněno

Pomůcky

bude doplněno

Co se žáci učí

bude doplněno

Proč se to učí

bude doplněno

Jak poznáme, že se to naučili

bude doplněno

Výstupy RVP

bude doplněno

Bloomova taxonomie

bude doplněno

Digitální kompetence

bude doplněno

Metodický materiál

Verze: XX
Počet pilotáží: XX
Poslední aktualizace: XX/24

Autor/ka: XX
Odborná garant/ka: XX
Jazyková korektura: zatím neproběhla