Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
AI a rozvoj digitální komptence

Přírodopis

Rostliny kolem nás

Rostliny kolem nás

Cílem lekce je ukázat možnosti využití aplikace umělé inteligence pro klasifikaci rostlin (konkrétně Pl@ntNet), v obecné rovině vysvětlit, jak tyto systémy fungují a kde jsou jejich limitace.

Informace o lekci

Dotace

45—90 minut (doporučujeme delší variantu)

Ročníky nebo prekoncepty

5.—9. ročník ZŠ

Pomůcky

Telefon či tablet pro každého žáka nebo pro každou skupinu, připojení na internet, vytištěné pracovní listy, psací potřeby a nůžky.

Co se žáci učí

Rostliny lze z fotografie klasifikovat pomocí aplikací umělé inteligence.
Aplikace pro klasifikace rostlin nefungují vždy správně.

Proč se to učí

Na základě porozumění fungování aplikací pro klasifikaci rostlin kriticky posuzují a ověřují správnost výsledku.

Jak poznáme, že se to naučili

Pomocí aplikace využívající strojové učení klasifikují rostlinu a ověří správnost výsledku.

Výstupy RVP

Přírodopis:
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

Informatika: I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat
I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení využije evidenci dat; na základě doporučeného i vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v evidenci dat

Bloomova taxonomie

bude doplněno

Digitální kompetence

Využití a zapojení
Informace a komunikace

Metodický materiál

Verze: 04
Počet pilotáží: 05
Poslední aktualizace: 06/24

Autorky: Eva Nečasová a Iva Loužecká
Odborní garanti: Pavel Kordík, Mikuláš Zelinka, Petr Novotný
Jazyková korektura: zatím neproběhla