Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AID_logo_aikurikulum_white_heavy_150
AI v informatice na 1. stupni

Roboti na návštěvě technického muzea

Co je a co není AI (umělá inteligence)
Lekce 02

Co je a co není AI

Umělá inteligence je počítačový program, který je schopný vykonávat úlohy, na které bylo dříve třeba lidského důvtipu. Vymýšlí ji lidé a začali s tím kdysi dávno — už před 70 lety! V jakých věcech se umělá inteligence schovává a jak to poznáme?

Informace o lekci

Dotace a ročníky

45—90 minut, 3.—5. ročníky ZŠ

Pomůcky

Pedagog: vytištěný pracovní list a prezentaci k promítnutí
Žáci: psací potřeby

Klíčová slova

Umělá inteligence, inteligentní chování

Co se žáci učí

Některá zařízení v každodenním životě využívají technologie umělé inteligence, jiná ne.

Proč se to učí

Na základě porozumění specifik inteligentních strojů dokáží nacházet kreativní řešení problémů.

Jak poznáme, že se to naučili

Popíší rozdíly mezi zařízeními využívajícími umělou inteligenci a těmi, která AI nevyužívají. Uvedou jejich konkrétní příklady.

Výstupy RVP

Informatika: Informační systémy
I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná data

Digitální kompetence

Přínos a vývoj — chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání.

Metodický materiál

Verze: 06
Počet pilotáží: 07
Poslední aktualizace: 05/24

Autorka: Bára Karpíšková
Koncepce: Eva Nečasová
Garanti: Tomáš Mlynář, Pavel Kordík
Výtvarné zpracování: Jindra Janíček