Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AID_logo_aikurikulum_white_heavy_150
AI v informatice na 1. stupni

Roboti Ju a Pí se představují

Vnímání a učení
Lekce 01

Vnímání a učení

Roboti Ju a Pí jsou naprogramovaní tak, že se chtějí neustále učit nové věci! Jenže co to vlastně znamená učit se? A jak se učí lidé a roboti? Lidé vnímají věci pomocí smyslových orgánů, stroje pomocí senzorů.

Informace o lekci

Dotace a ročníky

45—90 minut, 3.—5. ročníky ZŠ

Pomůcky

Pedagog: vytištěné pracovní listy a prezentaci k promítnutí
Žáci: psací potřeby

Klíčová slova

Lidské smysly, senzory

Co se žáci učí

Lidé vnímají pomocí smyslů, stroje pomocí senzorů.

Proč se to učí

Na základě porozumění rozdílům mezi vnímáním lidí a strojů žáci uvedou vhodné způsoby spolupráce člověka a technologie.

Jak poznáme, že se to naučili

Žáci popíší rozdíly ve vnímání lidí a strojů. Uvedou pozitivní přínosy technologie pro jednotlivce nebo společnost.

Výstupy RVP

Informatika: Digitální technologie
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě

Digitální kompetence

Přínos a vývoj — chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání.

Metodický materiál

Verze: 07
Počet pilotáží: 04
Poslední aktualizace: 05/24

Autorka: Bára Karpíšková
Koncepce: Eva Nečasová
Garanti: Tomáš Mlynář, Pavel Kordík
Výtvarné zpracování: Jindra Janíček