Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AID_logo_aikurikulum_white_heavy_150
AI v informatice na 1. stupni

Roboti Ju a se představují

Vnímání a učení
Lekce 01

Vnímání a učení

Roboti Ju a Pí jsou naprogramovaní tak, že se chtějí neustále učit nové věci! Jenže co to vlastně znamená učit se? A jak se učí lidé a roboti? Lidé vnímají věci pomocí smyslových orgánů, stroje pomocí senzorů.

Soubory ke stažení

Klíčová slova

Lidské smysly, senzory

Co se žáci učí

Lidé vnímají pomocí smyslových orgánů, stroje pomocí senzorů.

Proč se to učí

Na základě porozumění rozdílům mezi vnímáním lidí a strojů žáci uvedou vhodné způsoby spolupráce člověka a technologie.

Jak poznáme, že se to naučili

Žáci popíší rozdíly ve vnímání lidí a strojů. Uvedou pozitivní přínosy technologie pro jednotlivce nebo společnost.

Výstupy RVP

Informatika: Digitální technologie
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě

Metodický materiál

Verze: 07
Počet pilotáží: 04
Poslední aktualizace: 05/24

Autorka: Bára Karpíšková
Koncepce: Eva Nečasová
Garanti: Tomáš Mlynář, Pavel Kordík
Výstupy RVP: Anička Drobná
Výtvarné zpracování: Jindra Janíček