Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
AI a rozvoj digitální komptence

Náboženství

Desatero v kontextu umělé inteligence

Desatero v kontextu umělé inteligence

bude doplněno

Soubory ke stažení

Informace o lekci

Dotace

XX minut

Ročníky nebo prekoncepty

bude doplněno

Pomůcky

Pedagog:XXX
Žáci: XXX

Co se žáci učí

bude doplněno

Proč se to učí

bude doplněno

Jak poznáme, že se to naučili

bude doplněno

Výstupy RVP

bude doplněno

Bloomova taxonomie

bude doplněno

Digitální kompetence

bude doplněno

Metodický materiál

Verze: XX
Počet pilotáží: XX
Poslední aktualizace: XX/24

Autor: František Štěch
Odborní garanti: XXX
Jazyková korektura: zatím neproběhla