Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AID_logo_aikurikulum_white_heavy_150
AI v informatice na 1. stupni

Roboti s hlavou v oblacích

Data a cloud
Lekce 04

Data a cloud

Ju a Pí se někdy zasní s hlavou v oblacích a pak vidí spousty nečekaných věcí, ze kterých se mohou učit. My lidé jim říkáme data. Mohou být ve formě obrázků, textů, videí, audia nebo dokonce 3D objektů. Často jsou tato data uložena v tzv. cloudu.

Informace o lekci

Dotace a ročníky

45—90 minut, 3.—5. ročníky ZŠ

Pomůcky

Pedagog: vytištěný pracovní list a prezentaci k promítnutí
Žáci: psací potřeby

Klíčová slova

Data, cloud

Co se žáci učí

Cloud je místo na internetu, kam můžeme ukládat věci, jako jsou obrázky, videa a dokumenty, místo toho, abychom je měli jenom ve svém počítači nebo telefonu.

Proč se to učí

Na základě znalosti typů dat a způsobu jejich sdílení ovládají digitální zařízení přiměřeně svému věku.

Jak poznáme, že se to naučili

Vyjmenují typy dat a svými slovy vysvětlí pojem cloud.

Výstupy RVP

Data, informace a modelování
I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje odpovědi na základě dat

Digitální kompetence

Informace a komunikace — získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

Metodický materiál

Verze: 04
Počet pilotáží: 01
Poslední aktualizace: 05/24

Autorka: Bára Karpíšková
Koncepce: Eva Nečasová
Garanti: Tomáš Mlynář, Pavel Kordík
Výtvarné zpracování: Jindra Janíček