Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AID_logo_aikurikulum_white_heavy_150
AI v informatice na 1. stupni

Roboti si čistí zuby

Algoritmus a strojové učení
Lekce 03

Algoritmus a strojové učení

Roboti by si rádi vyčistili své plechové zuby, ale moc nevědí, jak na to. Pojďme je to naučit! Nejdřív jim ukážeme přesný postup (algoritmus) a pak také hodně příkladů, z nichž se to naučí sami (strojové učení).

Informace o lekci

Dotace a ročníky

45—90 minut, 3.—5. ročníky ZŠ

Pomůcky

Pedagog: vytištěný pracovní list, vystříhané obrázky (můžete zalaminovat) z tisknutelného listu a prezentaci k promítnutí
Žáci: psací potřeby

Klíčová slova

Algoritmus, strojové učení

Co se žáci učí

Místo toho, abychom strojům přesně popisovali nějaký postup (algoritmus), ukážeme jim příklady, ze kterých se samy naučí, jak vykonávat konkrétní úlohy (strojové učení).

Proč se to učí

Na základě porozumění rozdílům mezi algoritmickým přístupem a strojovým učením určí, jaký přístup je vhodnější pro dané úlohy.

Jak poznáme, že se to naučili

Vysvětlí rozdíly mezi pojmy algoritmus a strojové učení.

Výstupy RVP

Informatika: Algoritmizace a programování
I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů
I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či programu, najde a opraví v něm případnou chybu

Digitální kompetence

Informace a komunikace — získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

Metodický materiál

Verze: 05
Počet pilotáží: 04
Poslední aktualizace: 05/24

Autorka: Bára Karpíšková
Koncepce: Eva Nečasová
Garanti: Tomáš Mlynář, Pavel Kordík
Výtvarné zpracování: Jindra Janíček