Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
Projektová metodika

Pracovní listy ChatGPT pro děti

Praktický průvodce efektivním a etickým využíváním ChatGPT ve škole

Pracovní listy ChatGPT pro děti

Pracovní a informační listy pomohou žákům začít s efektivním (a etickým) využíváním aplikace ChatGPT. Zároveň stručně vysvětlí, co ChatGPT je a jaké jsou jeho silné a slabé stránky. Přípravná část pro pedagogy obsahuje soubor doporučení pro využívání ChatGPT v hodinách.

Soubory ke stažení

Informace o lekci

Dotace

45—90 minut

Ročníky nebo prekoncepty

bude doplněno

Pomůcky

bude doplněno

Co se žáci učí

bude doplněno

Proč se to učí

bude doplněno

Jak poznáme, že se to naučili

bude doplněno

Výstupy RVP

bude doplněno

Bloomova taxonomie

bude doplněno

Digitální kompetence

bude doplněno

Metodický materiál

Verze: XX
Počet pilotáží: XX
Poslední aktualizace: XX/24

Autorka: Eva Nečasová
Odborná garant/ka: XX
Jazyková korektura: zatím neproběhla