Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
AI a rozvoj digitální komptence

Mediální výchova VII

Ověřování informací pomocí AI

Ověřování informací pomocí AI

Generativní AI může být použita k vytváření manipulativního obsahu, ale zároveň také k jeho detekci. Lekce poskytne žákům sadu praktických nástrojů a postupů, jak ověřovat relevanci a objektivitu obsahu. To zahrnuje analýzu textu, hledání neobvyklých vzorců v obrazech nebo zvuku a porovnávání s existujícími databázemi legitimního obsahu.

Soubory ke stažení

Informace o lekci

Dotace

XX minut

Ročníky nebo prekoncepty

8. a 9. ročníky ZŠ a střední školy

Pomůcky

Pedagog:XXX
Žáci: XXX

Co se žáci učí

bude doplněno

Proč se to učí

bude doplněno

Jak poznáme, že se to naučili

bude doplněno

Výstupy RVP

bude doplněno

Bloomova taxonomie

bude doplněno

Digitální kompetence

bude doplněno

Metodický materiál

Verze: XX
Počet pilotáží: XX
Poslední aktualizace: XX/24

Autor/ka: XX
Metodická konzultant/ka: XX
Odborní garanti: XXX Jazyková korektura: zatím neproběhla