Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
AI a rozvoj digitální komptence

Mediální výchova IV

Strojové rozpoznávání emocí

Strojové rozpoznávání emocí

Tato lekce se zaměřuje na strojovou detekci emocí v textu, obrázcích nebo hlase. Nenavazuje přímo na předchozí lekce, ale je to důležitý dílek do skládačky porozumění současnému světu.

Informace o lekci

Dotace

45—90 minut

Ročníky nebo prekoncepty

8. a 9. ročníky ZŠ a střední školy

Pomůcky

Pedagog: Projekční zařízení, prezentaci.
Žáci: Počítače nebo tablety s kamerou.

Co se žáci učí

Systémy umělé inteligence dokáží s určitou přesností detekovat emoce v textu, na obraze, videu nebo v hlase.

Proč se to učí

Kriticky uvažují nad využíváním digitálních služeb a zařízení v běžném životě.

Jak poznáme, že se to naučili

Popíší princip strojového rozpoznávání emocí v obrázcích nebo textu.

Výstupy RVP

Výstupy RVP — Informatika
I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení
Výstupy RVP — Výchova k občanství
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí

Bloomova taxonomie

Porozumění: Žáci vysvětlují principy rozpoznávání emocí a jak systémy umělé inteligence detekují emoce v různých formátech jako jsou text, tvář a hlas.
Aplikace: Žáci používají MorphCast k analýze emocí.

Digitální kompetence

Využití a zapojení
Přínos a vývoj

Metodický materiál

Verze: 03
Počet pilotáží: zatím nepilotováno
Poslední aktualizace: 06/24

Autorka: Eva Nečasová
Odborní garanti: Pavel Kordík, Tomáš Mlynář
Jazyková korektura: zatím neproběhla