Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
AI a rozvoj digitální komptence

Matematika 01

Neuronové sítě

Neuronové sítě

Umělé neuronové sítě tvoří tzv. umělé neurony. Ty přijímají vstupní hodnoty, které jsou násobeny příslušnými vahami. Výsledek této operace prochází tzv. aktivační funkcí, která určí výstup neuronu. V této lekci žáci pracují s početními operacemi v jednoduchém neuronu a zjišťují, jak fungují neuronové sítě.

Soubory ke stažení

Informace o lekci

Dotace

XX minut

Ročníky nebo prekoncepty

bude doplněno

Pomůcky

Pedagog:XXX
Žáci: XXX

Co se žáci učí

bude doplněno

Proč se to učí

bude doplněno

Jak poznáme, že se to naučili

bude doplněno

Výstupy RVP

bude doplněno

Bloomova taxonomie

bude doplněno

Digitální kompetence

bude doplněno

Metodický materiál

Verze: XX
Počet pilotáží: XX
Poslední aktualizace: XX/24

Autor myšlenky: David S. Touretzky
Vypracovaly: Peťa Dovhunová a Eva Nečasová
Metodická konzultantka: Kačka Kašparová
Odborní garanti: Pavel Kordík, Tomáš Mlynář
Jazyková korektura: zatím neproběhla