Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
AI a rozvoj digitální komptence

Hudební výchova 02

Hudební žánry

Hudební žánry

V této lekci žáci určují specifika různých hudebních žánrů, analyzují pomocí Vennova diagramu, co mají společného a následně v aplikaci Suno.AI vytváří vlastní skladbu ve vybraném hudebním žánru.

Soubory ke stažení

Informace o lekci

Dotace

XX minut

Ročníky nebo prekoncepty

bude doplněno

Pomůcky

Pedagog:XXX
Žáci: XXX

Co se žáci učí

bude doplněno

Proč se to učí

bude doplněno

Jak poznáme, že se to naučili

bude doplněno

Výstupy RVP

bude doplněno

Bloomova taxonomie

bude doplněno

Digitální kompetence

bude doplněno

Metodický materiál

Verze: XX
Počet pilotáží: XX
Poslední aktualizace: XX/24

Autor: Ondra Hrách a Vláďa Novotný
Metodická konzultantka: Peťa Dovhunová
Odborná garantka: Eva Nečasová
Jazyková korektura: zatím neproběhla