Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
AI a rozvoj digitální komptence

Dějepis 02

Dějinné anachronismy

Dějinné anachronismy

Během lekce žáci analyzují obrázky vytvořené umělou inteligencí, které zobrazují různá historická období. Některé objekty, postavy nebo scény na těchto obrázcích skutečně patří do zobrazené doby, zatímco jiné jsou anachronismy, tedy prvky, které v dané době neexistovaly. Úkolem žáků je rozpoznat, které objekty jsou pro danou epochu autentické, které ne, a vysvětlit proč.

Soubory ke stažení

Informace o lekci

Dotace

XX minut

Ročníky nebo prekoncepty

8. a 9. ročníky ZŠ a střední školy

Pomůcky

Pedagog:XXX
Žáci: XXX

Co se žáci učí

bude doplněno

Proč se to učí

bude doplněno

Jak poznáme, že se to naučili

bude doplněno

Výstupy RVP

bude doplněno

Bloomova taxonomie

bude doplněno

Digitální kompetence

bude doplněno

Metodický materiál

Verze: XX
Počet pilotáží: XX
Poslední aktualizace: XX/24

Autor: Pavel Hodál
Metodická konzultant/ka: XX
Odborní garanti: XXX
Jazyková korektura: zatím neproběhla