Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
AI a rozvoj digitální komptence

Angličtina 02

Face Recognition
Rozpoznávání tváří

Face Recognition (Rozpoznávání tváří)

Tento metodický materiál jsme primárně vytvořili pro téma mediální výchovy a v lekci se zaměřujeme na strojovou detekci emocí v textu, obrázcích nebo hlase. Tento plán lekce je tedy ukázkou didaktické transformace metodiky.

Soubory ke stažení

Informace o lekci

Dotace

XX minut

Ročníky nebo prekoncepty

8. a 9. ročníky ZŠ a střední školy

Pomůcky

Pedagog:XXX
Žáci: XXX

Co se žáci učí

bude doplněno

Proč se to učí

bude doplněno

Jak poznáme, že se to naučili

bude doplněno

Výstupy RVP

bude doplněno

Bloomova taxonomie

bude doplněno

Digitální kompetence

bude doplněno

Metodický materiál

Verze: XX
Počet pilotáží: XX
Poslední aktualizace: XX/24

Autor: Jana Tabášková, Eva Nečasová
Metodická konzultantka: Peťa Dovhunová
Odborní garanti: XXX
Jazyková korektura: zatím neproběhla