Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
AI v informatice na 1. stupni

Robotí dobrodružství v bludišti

Učení se ze zkušeností
Lekce 06

Učení se ze zkušeností

Bude doplněno

Soubory ke stažení

Informace o lekci

Dotace a ročníky

45—90 minut, 3.—5. ročníky ZŠ

Pomůcky

Pedagog: vytištěné pracovní listy a prezentaci k promítnutí
Žáci: psací potřeby

Klíčová slova

Posilované strojové učení

Co se žáci učí

Bude doplněno

Proč se to učí

Bude doplněno

Jak poznáme, že se to naučili

Bude doplněno

Výstupy RVP

Informatika:
Bude doplněno

Digitální kompetence

Přínos a vývoj — chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání.

Metodický materiál

Verze: XX
Počet pilotáží: XX
Poslední aktualizace: XX

Autorka: Bára Karpíšková
Koncepce: Eva Nečasová
Garanti: Tomáš Mlynář, Pavel Kordík
Výtvarné zpracování: Jindra Janíček